Koordinatör

Prof. Dr. Süleyman SANDAL

(İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI)

YEREL DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Mahmut DURMUŞ
(İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı)

Prof. Dr. Nigar VARDI
(İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı)

Prof. Dr. Erdem TOPAL
(İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı)

Prof. Dr. Saim YOLOĞLU
(İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Süleyman SANDAL
(İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD Başkanı)

Prof. Dr. Ali BEYTUR
(İnönü Üniversitesi TOTM Başhekimi)

Prof. Dr. Evren KÖSE
(İnönü Üniversitesi TOTM Başhekim Yardımcısı)

Doç. Dr. Suat TEKİN
(İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı)

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Ahmet AYAR
(Karadeniz Teknik Üniversitesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Suat TEKİN
(İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Nurettin AYDOĞDU
(İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Mete ÖZCAN
(Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Süleyman SANDAL
(İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Kenan KORAN
(Fırat Üniversitesi Karakoçan MYO İşleme Bölümü Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz ERDEN
(Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Ali BEYTUR
(İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Üroloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. ALİ KELEŞ

(Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Hakan PARLAKPINAR
(İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Ali ÖZER
(İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Cemil ÇOLAK
(İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bilişimi ve Biyoistatistik Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Suat TEKİN
(İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Ahmet AYAR
(Karadeniz Teknik Üniversitesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Nurettin AYDOĞDU
(İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Mete ÖZCAN
(Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Süleyman SANDAL
(İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Ali BEYTUR
(İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Üroloji Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Kenan KORAN
(Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz ERDEN
(Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü)

DERS VEREN/SUNUM YAPAN DANIŞMAN/ÖĞRETİM ÜYELERİ

Prof. Dr. AHMET AYAR

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. ALİ KELEŞ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. METE ÖZCAN

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. CEMİL ÇOLAK

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. VEDAT BULUT

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. SÜLEYMAN SANDAL

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. ENGİN ŞAHNA

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. HAKAN PARLAKPINAR

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. SUAT TEKİN

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. KENAN KORAN

FIRAT ÜNİVERSİTESİ