Tübitak 2237-B

Başvuru Koşulları

ETKİNLİĞE KABUL EDİLECEK KATILIMCILARDA ARANACAK KOŞULLAR ve KATILIMCILARIN SEÇİMİ

1

Yeterliliğini almış ve tez önerisi kabul edilmiş doktora öğrencileri ile üniversiteler dışında herhangi bir kurumda çalışan doktora derecesi veya tıpta/diş hekimliğinde uzmanlık derecesine sahip araştırmacılar başvuruda bulunabilir.

2

Daha önce TÜBİTAK’ın bu programı kapsamında desteklenen bir eğitim etkinliğine katılmamış olmak. (Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir eğitim etkinliğine katılmış olanların başvuruları geçersiz sayılacaktır).

3

TÜBİTAK araştırma projelerinden (1001, 1003, 3501, 1007 gibi) herhangi birini yürütmüyor/yürütmemiş olmak.

4

Kurs için belirlenen kontenjan 40 kişi olup (20 tanesi Malatya dışı katılım içindir) etkinliğe kabul edilecek kursiyerlerin seçiminde başvuru sıraları esas alınacaktır.

5

Belirlenen kontenjandan daha fazla müracaat olması durumunda etkinliğe kabul edilecek kursiyerlerin seçiminde, sunduğu TÜBİTAK Araştırma Projesi önerisi olumsuz sonuçlanan katılımcılara öncelik verilecektir.