Tübitak 2237-A

Başvuru Koşulları

ETKİNLİĞE KABUL EDİLECEK KATILIMCILARDA ARANACAK KOŞULLAR ve KATILIMCILARIN SEÇİMİ

1

Sağlık Bilimleri alanında lisansüstü öğrencisi olmak (Lisansüstü öğreniminin bitimine bir dönem kalanların başvuruları dikkate alınmayacaktır)

2

TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) veri tabanına kayıtlı olmak

3

Daha önce bu program kapsamında (TÜBİTAK 2229 & 2237-A) desteklenen bir eğitim etkinliğine katılmamış olmak. Daha önce bu program kapsamında (TUBİTAK 2229 & 2237-A) desteklenen bir eğitim etkinliğine katılmış olanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

4

Kurs için belirlenen kontenjan 40 kişi olup (20 tanesi İnönü Üniversitesi dışı katılım içindir) etkinliğe kabul edilecek öğrencilerin seçiminde başvuru sırası dikkate alınacaktır.