ETKİNLİK BİLGİLERİ

Koordinatör

Prof. Dr. Süleyman SANDAL

Kurs Tarihi

26 – 29 Eylül 2019

Toplantı Yeri

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi

Kurs Sınıfları

Her sınıfta 20 kursiyer olacak şekilde A ve B şubeleri oluşturulacaktır.

Konaklama

İnönü Üniversitesi Konuk Evi

İnönü Üniversitesi Konuk Evi Yemekhanesi

Yemek İkramları

TÜBİTAK 2237A programı kapsamında ücretsizdir

Eğitim ücreti

Katılımcıların eğitim süresince iaşe (öğle yemekleri ve ara ikramları) ve varsa yol (TÜBİTAK’ın belirlediği yol ücret kısıtları dahilinde) ve konaklama giderleri TÜBİTAK bursu ile karşılanmaktadır.